Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu
  GVCC. PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa
  Hiệu trưởng
  Email: hoand@dlu.edu.vn  TS. Lê Hồng Phong
  Phó Hiệu trưởng
  Email: phonglh@dlu.edu.vn  GVCC. PGS.TS. Nguyễn Văn Kết
  Phó Hiệu trưởng
  Email: ketnv@dlu.edu.vn  PGS.TS. Nguyễn Duy Mậu
  Phó Hiệu trưởng
  Email: maund@dlu.edu.vn  ThS. Lê Minh Chiến
  Phó Hiệu trưởng
  Email: chienlm@dlu.edu.vn

Các tin khác