Phòng Đào tạo Thường xuyên
I. Đặc trưng chung: 1. Chức năng: -         Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo hệ không chính quy (bao gồm: ...
Giới thiệu chung

I. Đặc trưng chung:

1. Chức năng:

-         Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo hệ không chính quy (bao gồm: Đại học Vừa làm Vừa học, Liên thông, Từ xa, Bằng Đại học ngành 2, Cao đẳng, Trung cấp và các hệ đào tạo ngắn hạn …)

-         Phối hợp với các Phòng liên quan thực hiện chức năng quản lý chuyên môn và quản lý nhà nước về đào tạo không chính quy.

-         Làm đầu mối công tác trong việc phối hợp với các Phòng chức năng, các Khoa chuyên môn, cơ sở liên kết về tuyển sinh, quản lý lớp học, tổ chức thi tốt nghiệp theo đúng qui định của Trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.         Nhiệm vụ:

a)     Công tác tuyển sinh:

-         Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo phân bổ hàng năm, Phòng Đào tạo Thường xuyên chịu trách nhiệm lập kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh, trình Hiệu trưởng duyệt. Bao gồm các quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, ban đề thi, ban coi thi, chấm thi, phúc khảo.

-         Phối hợp với Phòng Đào tạo ĐH & SĐH, Phòng Công tác sinh viên,  Phòng Thanh tra giáo dục, Khoa chuyên môn đề nghị Hiệu trưởng thành lập Hội đồng xem xét điểm chuẩn trúng tuyển, tuyển thẳng và sau khi có điểm chuẩn làm giấy báo nhập học cho các thí sinh trúng tuyển, tuyển thẳng trình Hiệu trưởng.

b)     Công tác đào tạo:

-         Căn cứ vào chương trình giảng dạy của các Khoa chuyên môn đã được Hiệu trưởng phê duyệt, Phòng Đào tạo Thường xuyên phối hợp với Phòng Đào tạo ĐH & SĐH và Khoa chuyên môn theo dõi tiến độ giảng dạy, kế hoạch thi hết môn, hết học kỳ.

-         Phối hợp với các khoa, phòng liên quan để trình Hiệu trưởng ra các Quyết định cho sinh viên bảo lưu kết quả học tập, chuyển các hệ đào tạo, … (theo quy trình từ Khoa chuyên môn, Phòng Đào tạo ĐH & SĐH, Phòng Đào tạo Thường xuyên).

-         Quản lý điểm: Sau khi các Khoa chuyên môn nộp kết quả điểm thi về Phòng Đào tạo Thường xuyên (bảng điểm gốc và file điểm), Phòng Đào tạo Thường xuyên kiểm tra file điểm, copy vào hệ thống thống và lưu bảng điểm gốc.

-         Phối hợp với các Khoa chuyên môn và cơ sở liên kết lập kế hoạch tổ chức khai giảng, tập trung lớp học (khai giảng, phổ biến chương trình đào tạo, các quy chế…)

-         Phòng Đào tạo Thường xuyên trực tiếp điều phối giữa Khoa chuyên môn với cơ sở liên kết đào tạo về vấn đề ở và đưa đón cán bộ giảng dạy theo hợp đồng đào tạo.

 c)     Tổ chức thi tốt nghiệp:

-         Trước mỗi kỳ thi tốt nghiệp, Phòng Đào tạo Thường xuyên phối hợp với các phòng chức năng (Phòng Đào tạo ĐH & SĐH, CTSV, Tài chính Kế hoạch,…) và các Khoa chuyên môn rà soát, kiểm tra, lập danh sách các sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

-         Chịu trách nhiệm tổ chức thi tốt nghiệp sau khi đã ra các quyết định thành lập Hội đồng thi và xét tốt nghiệp, các Ban đề thi, coi thi, chấm thi tốt nghiệp trình Hiệu trưởng duyệt.

-         Phối hợp Phòng Đào tạo ĐH & SĐH, Phòng CTSV và Khoa chuyên môn đề nghị Hiệu trưởng thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp.

       d)     Công tác quản lý sinh viên:

-         Thực hiện giải quyết các thông tin liên quan đến Quy chế đào tạo, chương trình giảng dạy, học tập đến các sinh viên hệ không chính quy và với các cơ sở liên kết.

-         Phối hợp Phòng CTSV kiểm tra hồ sơ đầu vào và đầu ra.

e)     Công tác tài chính:

-         Phòng Đào tạo Thường xuyên phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch lập dự toán đề xuất các mức thu – chi cụ thể theo từng đợt thi tuyển sinh và thi tốt nghiệp, trình Hiệu trưởng duyệt thực hiện.

-         Phối hợp với Phòng TC-KH, Khoa chuyên môn về thanh toán công tác phí, giờ giảng, giờ coi chấm thi cho Giảng viên.

 

   II. Các ngành đào tạo hiện nay:

Hiện nay Phòng Đào tạo Thường xuyên đã phối hợp với các khoa chuyên môn trong trường đào tạo 14 ngành nghề khác nhau: Toán – Tin học, Công nghệ thông tin, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Kế toán, Luật học, Môi trường, Du lịch, Sư phạm và Giáo dục tiểu học với các hệ đào tạo: Tại chức, chuyên tu, từ xa, văn bằng 2 với các trình độ Đại học, Cao đẳng và Trung cấp.

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt - Điện thoại: (063)3822246 - Fax: (063)3823380
Thiết kế bởi Nguyễn's An 2010

Lượt truy cập
37503389