Giới thiệu trường
Trường Đại học Đà Lạt là một trường công lập được thành lập theo quyết định số 426/TTg ngày 27 tháng 10 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam...

Khảo sát ĐBCL
Phòng Khảo thí và ĐBCL


TT Thông tin - Thư viện


Cơ cấu tổ chức

 

I/ BAN GIÁM HIỆU:

1.     Hiệu trưởng :                       PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa

2.      Phó Hiệu trưởng:                  TS. Lê Hồng Phong

3.     Phó Hiệu trưởng:                  TS. Nguyễn Văn Kết

4.     Phó Hiệu trưởng:                  TS. Nguyễn Duy Mậu

5.     Phó Hiệu trưởng:                  TS. Mai Xuân Trung

  

II/ PHÒNG CHỨC NĂNG:

1.     Phòng Tổ chức – Hành chính:   

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Viết Lan

2.     Phòng Quản lý Đào tạo Đại học:   

Phó Trưởng phòng (phụ trách): TS. Nguyễn Văn Vinh

3.     Phòng Đào tạo thường xuyên:   

Trưởng phòng: ThS. Lê Minh Chiến

4.     Phòng Công tác sinh viên:   

Trưởng phòng: ThS. Hoàng Đức Lâm

5.     Phòng QLKH – HTQT:   

Phó Trưởng phòng (phụ trách): TS. Trịnh Thị Tú Anh

6.     Phòng Khảo thí – Kiểm định:   

Trưởng phòng: ThS. Văn Quang Viên

7.     Phòng Cơ sở Vật chất:   

Trưởng phòng: ThS. Hoàng Việt Hậu

8.     Phòng Thanh tra:   

Trưởng phòng: CN. Đào Trọng Phương

9.     Phòng Kế hoạch:   

Trưởng phòng: CN. Đặng Xuân Vinh

10.  Phòng Tài chính:   

Trưởng phòng: ThS. Phạm Thị Hoa Hạnh

11.   Phòng Quản trị:   

Quyền Trưởng phòng: CN. Nguyễn Duy Hải

 

III/ KHOA CHUYÊN MÔN:

1.     Khoa Sau Đại học:

Quyền Trưởng khoa: TS. Võ Tấn Tú

2.     Khoa Sư phạm:   

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Mạnh Hùng

3.     Khoa Toán – Tin học:   

Trưởng khoa: TS. Đỗ Nguyên Sơn

4.     Khoa Công nghệ thông tin:   

Trưởng khoa: ThS. Trần Tuấn Minh

5.     Khoa Vật lý:   

Quyền Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Hữu Lộc 

6.     Khoa Kỹ thuật hạt nhân:   

Trưởng khoa: TS. Nguyễn An Sơn

7.     Khoa Hoá học:   

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Hạ

8.     Khoa Sinh học:   

Quyền Trưởng khoa: ThS. Hoàng Việt Hậu

9.     Khoa Môi trường và Tài nguyên:   

Trưởng khoa: TS. Lâm Ngọc Tuấn

10.  Khoa Nông Lâm:   

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Kết

11.  Khoa Ngữ văn và Văn hóa học:   

Trưởng khoa: TS. Dương Hữu Biên

12.  Khoa Công tác xã hội:    

Quyền Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Hữu Tân

13.  Khoa Quốc tế học:   

Trưởng khoa: PGS.TS. Cao Thế Trình

14.  Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh:   

Quyền Trưởng khoa: ThS. Trần Mạnh Quý

15.  Khoa Quản trị Du lịch:   

Trưởng khoa: TS. Trần Duy Liên

16.  Khoa Luật học:

Quyền Trưởng khoa: ThS. Bùi Giang Hưng

17.  Khoa Lịch sử:   

Trưởng khoa: TS. Bùi Văn Hùng

18.  Khoa Ngoại ngữ:   

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Tất Thắng

19.  Khoa Lý luận chính trị

Quyền Trưởng khoa: ThS. Bùi Long Dung

20.  Khoa Giáo dục thể chất 

Quyền Trưởng khoa: ThS. Trần Quốc Hùng

 

IV/ BAN QUẢN LÝ KHU NỘI TRÚ:

1.     Ban quản lý Khu nội trú:   

Trưởng ban: ThS. Nguyễn Thanh Vĩnh

 

V/ THƯ VIỆN, TRUNG TÂM:

1.     Thư viện:   

                        Phó Giám đốc (phụ trách): TS. Trần Văn Bảo

2.     Trung tâm hỗ trợ sinh viên

                        Phó Giám đốc: ThS. Đặng Thị Minh Hân

3.     Trung tâm Tin học

                        Giám đốc: TS. Lê Hồng Phong

4.     Trung tâm Ngoại ngữ

                       Giám đốc: TS. Mai Xuân Trung

5.     Trung tâm Việt - Hàn

6.     Trung tâm Công nghệ Thông tin

7.     Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

                        Giám đốc: PGS. TS. Nguyễn Đức Hòa

8.     Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ

                        Giám đốc: TS. Lâm Ngọc Tuấn

9.     Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Phát triển Tài nguyên Thực vật

                        Giám đốc: ThS. Lương Văn Dũng

 

VI/ VIỆN NGHIÊN CỨU:

1.     Viện Nghiên cứu Môi trường

                        Viện Trưởng: PGS. TS. Lê Ngọc Chung

2.     Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao

                       Viện Trưởng: TS. Nguyễn Văn Kết

 

VII/ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI:

1.     Đảng uỷ:    

Bí thư Đảng uỷ:  PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa

2.     Công đoàn:    

Chủ tịch Công đoàn: ThS. Hoàng Đức Lâm

3.     Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:    

Bí thư Đoàn trường: ThS. Nguyễn Văn Ngọc

4.     Hội cựu chiến binh:

                  Chủ tịch Hội cựu chiến binh:  ThS. Bùi Long Dung  

5.     Trung đội tự vệ:

                  Trung đội trưởng Trung đội tự vệ: CN. Nguyễn Duy Hải

 

 

 

 

 

 

Loading
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt - Điện thoại: (063)3822246 - Fax: (063)3823380
Thiết kế bởi Nguyễn's An 2010

Lượt truy cập
37407324