Khoa Hóa học
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Khoa Hóa học ngày nay nguyên là Tổ Hóa học thuộc Khoa Hóa-Sinh vào thời gian ...
Đề cương chi tiết

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT               

KHOA HÓA HỌC                                                        

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Ngành:      tất cả các ngành

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

 

1. Tên học phần:           Kỹ thuật chiết trong phân tích môi trường

2. Mã số học phần:   HH2161

3. Tên học phần bằng tiếng anh: Extraction techniques for Environmental Analysis

4. Số tín chỉ:     2          Học phần Tự chọn

5. Trình độ (cho sinh viên năm thứ 3)

6. Phân bổ thời gian:

-         Lên lớp: lý thuyết 30 tiết

7. Điều kiện tiên quyết:

-         Hóa hữu cơ

-         Hóa lý

-         Hóa phân tích

8. Mục tiêu học phần:

Giúp sinh viên nắm bắt được các khái niệm về tách chất, các kỹ thuật chiết các hợp chất vô cơ và hữu cơ khác nhau từ các nguồn lỏng, rắn phục vụ cho mục đích phân tích điều tra và giám sát ô nhiễm môi trường.

9. Mô tả vắn tắt:

Môn học gồm các phương pháp chọn và lấy mẫu, chuẩn bị mẫu thích hợp phục vụ cho các mục đích phân tích các chất vô cơ và các chất hữu cơ (như thuốc trừ sâu, chất sát trùng, các chất hoạt động bề mặt) từ các đối tượng khác nhau như lỏng, rắn. Các phương pháp cơ bản tách chiết lỏng-lỏng, lỏng-rắn. Phương pháp bay hơi dung môi, phương pháp chiết vi lượng, chiết vi sóng. So sánh với các phương pháp tách chất khác.

10. Nhiệm vụ của sinh viên:

-         Lên lớp đầy đủ

-         Khác không có

11. Tài liệu tham khảo

            -    John R. Dean., Extraction Methods for Environmental Analysis., Wiley, 1998.

            -    R. N. Reeve., Introduction to Environmental Analysis, Wiley, 2002.

            - J. P. Reynolds, J. S. Jeris, L. Theodore., Handbook of Chemical and Environmental Engineering Calculations, Wiley, 2002.

            -    J. Rydberg, M. Cox, C. Musikas, G. R. Choppin., Solvent Extraction Principles And Practice, New York, 2004.

12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-         Dự lớp

-         Thi cuối kỳ

13. Thang điểm: 10

14. Nội dung chi tiết

            Chương I:         Khái niệm về các kỹ thuật lấy mẫu

            Chương II:        Chuẩn bị các mẫu cho quá trình chiết

            Chương III:      Xử lý mẫu lỏng và chiết lỏng-lỏng

            Chương IV:   Xử lý mẫu rắn và chiết lỏng-rắn

            Chương V:       Dụng cụ thiết bị cho chiết chất lỏng siêu tới hạn

            Chương VI:   Kỹ thuật chiết vi sóng

            Chương VII:     Kỹ thuật chiết dung môi chuyển động

            Chương VIII:    So sánh các quá trình chiết tách khác nhau

 

15. Liên lạc với giáo viên qua e-mail.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt - Điện thoại: (063)3822246 - Fax: (063)3823380
Thiết kế bởi Nguyễn's An 2010

Lượt truy cập
37679778