Khoa Ngữ văn và Văn hóa học
  Hơn hai mươi năm xây dựng và trưởng thành khoa Ngữ văn Đại học Đà Lạt đã và đang khẳng định vị ...
Đề cương chi tiết

ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

KHOA: NGỮ VĂN

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1.       Tên học phần :  MỘT SỐ TÁC GIA VĂN HỌC VIỆT NAM TRUNG ĐẠI

(Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương)    -  Mã số:   NV  325

2.       Số đơn vị học trình: 3

3.       Trình độ :  Dùng cho sinh viên năm thứ  ba.

4.       Phân bố thời gian : Toàn bộ quĩ thời gian đều sử dụng cho việc giảng bài của giảng viên và thảo luận của sinh viên trên lớp.

5.         Điều kiện tiên quyết :  Học phần chỉ tiến hành sau khi sinh viên đã hoàn thành học phần NV 312, 313, NV213.

6.         Mô tả vắn tắt học phần : Chuyên đề này gồm hai phần:

-          Phần I:   Trình bày một cách toàn diện về sự nghiệp tác gia Nguyễn Trãi;

-          Phần II:   Trình bày cách nhìn riêng của Người biên soạn học phần về tác  phẩm truyện Kiều của Nguyễn Du

7.         Nhiệm vụ của sinh viên :Dự lớp;  Thảo luận.

8.         Tài liệu học tập :

-          Hợp tuyển và tuyển tập sáng tác của các tác giả thuộc giai đoạn văn học Việt Nam thế kỉ X – nửa đầu thế kỉ XV.

-          Toàn tập Nguyễn Trãi.

-          Các chuyên đề nghiên cứu về Nguyễn Trãi.

-          Các chuyên đề nghiên cứu về văn học Việt Nam giai đoạn văn học thế kỉ X– nửa đầu thế kỉ XV.

-          Các tài liệu lịch sử và nghiên cứu lịch sử Việt Nam giai đoại thế kỉ X đến thế kỉ XV.

-          Hợp tuyển và Tuyển tập các tác giả và tác phẩm thuộc giai đoạn văn học từ thế kỉ XVIII đến thế kỉ XIX.

-          Tác phẩm của Nguyễn Du và các chuyên luận nghiên cứu về Nguyễn Du

-          Các tài liệu chuyên đề về lịch sử, văn hóa và văn học Việt Nam thuộc giai đoạn từ thế kỉ X VIII đến thế kỉ XIX.

9.         Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên :Dự lớp.; Thảo luận.; Thi cuối học kì.

10.     Thang điểm :   10/ 10.

11.     Mục tiêu của học phần :

-          Cung cấp lượng kiến thức phong phú về Nguyễn Trãi-một tác gia lớn của nền văn học trung đại Việt Nam cùng những đáng giá có hệ thống, chính thống và tương đối cập nhật.

-          Giúp sinh viên học tập phương pháp nghiên cứu một tác gia văn học sử.

-          Cung cấp cách nhìn hệ thống và tương đối cập nhật về Truyện Kiều của Nguyễn Du

12.     Người thực hiện: Phạm Hậu Thành

 

NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Phần I.

NGUYỄN TRÃI, MẪU HÌNH TIÊU BIỂU CỦA NHÀ NHO HÀNH ĐẠO VÀ VĂN CHƯƠNG NHÀ NHO HÀNH ĐẠO TRONG VĂN HỌC

TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

 

Chương một

THÂN THẾ VÀ THỜI ĐẠI NGUYỄN TRÃI

I.          Tiểu sử Nguyễn Trãi

II.         Thời đại Nguyễn Trãi

Chương hai

SỰ LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TRÍ THỨC TRƯỚC THỜI CUỘC

Chương ba

VĂN CHƯƠNG NGUYỄN TRÃI VỚI SỰ NGHIỆP “VỆ QUỐC,

BẢO DÂN” ĐẦU THẾ KỈ  XV

I.          Thời kì viết văn, thảo hịch đuổi giặc ngoại xâm

1.         “Quân trung từ mệnh tập” có sức mạnh hơn mười vạn quân đuổi giặc

2.         Bình Ngô đại cáo, tuyên ngôn độc lập lần thứ hai của dân tộc Việt Nam

Chương bốn

THỜI KÌ XÂY DỰNG XÃ HỘI “DÂN NGHIÊU – THUẤN,

 VUA NGHIÊU – THUẤN”

I.          “Hảo bả tân thi hướng chí luân”, những trang thơ văn chan chứa hi vọng của Nguyễn Trãi về vận hội xây dựng“Đài xuân” tốt tươi của đất nước

II.        “Vườn quỳnh dù chim kêu hót, cõi trần có trúc đứng ngăn”, những trang thơ văn hừng hực nhiệt huyết của kẻ sĩ quyết thi hành đạo lớn thánh hiền để xây dựng xã hội “dân Nghiêu – Thuấn, vua Nghiêu – Thuấn”

III.       “Lưng khôn uốn, lộc nên từ”, những vần thơ tràn đầy chính khí nhưng thấm huyết lệ của tấm lòng “ưu dân, ái quốc” đến già chưa thôi

Chương năm

“ỨC TRAI TÂM THƯỢNG QUANG KHUÊ TẢO”

I.          Vụ án Lệ chi viên. Giai thoại và sự thật

II.        Từ cuộc đời và sự nghiệp người trí thức Nho giáo Nguyễn Trãi suy nghĩ về vinh dự và định mệnh của người trí thức

PHẦN II.

NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Chương một

VỊ TRÍ CỦA NGUYỄN DU VÀ SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN DU

TRONG NỀN VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

Chương hai

CẢM HỨNG CHỦ ĐẠO CỦA NGUYỄN DU TRONG TRUYỆN KIỀU.

I.         Mối quan hệ giữa Truyện Kiều với Kim Vân Kiều truyện.

II.        Sự chuyển đổi từ chủ đề “Tình - Khổ” trong Kim Vân Kiều truyện thành  “Tài – Mệnh tương đố” trong Truyện Kiều.

1.         “Tài – Mệnh tương đố”, một biểu hiện đặc thù của chủ nghĩa định mệnh

2.         Tại sao Nguyễn Du và con người thời đại Nguyễn Du thấm thía định luật “Tài – Mệnh tương đố” đến thành ám ảnh? Đặc điểm lịch sử – xã hội và cảnh ngộ của Nguyễn Du.

3.         Quan niệm như thế nào về tư tưởng “Tài – Mệnh tương đố” mà Nguyễn Du giải tỏa trong Truyện Kiều?

Chương ba

QUAN NIỆM CỦA NGUYỄN DU VỀ CON NGƯỜI QUA VIỆC 

XÂY DỰNG NHÂN VẬT THÚY KIỀU

I.          Con người với số mệnh

II.        Con người với những giá trị đạo đức

III.       Con người với những giá trị gắn liền với chữ “Thân”

IV.       Con người với đời sống “có khi biến có khi thường”

 

 

Chương bốn

THÀNH CÔNG CỦA TRUYỆN KIỀU VỀ PHƯƠNG DIỆN XÂY DỰNG

 NHÂN VẬT VẤN ĐỀ GIÁ TRỊ HIỆN THỰC VÀ

CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC TRONG TRUYỆN KIỀU

 

I.          Hiểu “giá trị hiện thực” của Truyện Kiều như thế nào?

II.        Có hay không có “chủ nghĩa hiện thực” trong Truyện Kiều?

Chương năm

SỨC HẤP DẪN CỦA TRUYỆN KIỀU ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM ,

 XÉT TỪ GÓC ĐỘ THỂ LOẠI TRUYỆN THƠ LỤC BÁT

I.          Văn chương bác học Trung quốc và Việt Nam đều được “Nôm hóa”theo truyền thống thẩm mĩ thơ ca dân gian Việt Nam

II.        Áp lực của truyền thống thơ ca dân gian

Chương cuối  (thay lời kết luận)

NHỮNG ĐIỀU CHƯA THỂ NÓI HẾT VỀ NGUYỄN DU

VÀ TRUYỆN KIỀU

 

 

 


 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt - Điện thoại: (063)3822246 - Fax: (063)3823380
Thiết kế bởi Nguyễn's An 2010

Lượt truy cập
37428570